Badiala.mk

Нашата Мисија

Општи информации

БАДИАЛА ФАГСХ дооел Скопје ги почитува Вашите лични податоци. Бадиала.мк е дигитална апликација за мобилни уреди која Ви овозможува да ги видите малопродажните попусти и промоции на едно место. Со Бадиала.мк апликацијата имате можност да ги ставите продуктите во листата на омилени производи и да бидете известени кога и каде истите ќе бидат на попуст.

Кога Бадиала.мк собира податоци за мене? Од Вас ние ги прибираме податоците кога ќе ја симнете и користите нашата апликација во согласност со условите за користење и приватност, кои се поставени од Apple Store и од Google Play Store.

Како се мери успешноста на огласувачките кампањи? Мерењето на успешноста на огласувачките кампањи се темели на нашиот легитимен интерес за разбирање за подобрување на самите огласи. За таа цел користиме таканаречен огласувачки идентификатор (Ad-ID) и истиот идентификатор не е поврзан со другите податоци на Вашиот мобилен уред. Ad-ID го користиме само за да Вам ви обезбедиме прилагодено известување и да ја оцениме Вашата потреба од нашите огласи. Ако истото го оневозможите во опции, ние можеме да ги искористиме само следниве опции: Мерење на Вашата интеракција со банерите броејки го бројот на огласени банери, бројот на кликови на банерите, бројот на појавување на банерите без кликови на истиот.

Како се Вашите податоци заштитени? Ние користиме стандардни физички, тенички и административни сигурносни мерки и заштитни мерки како би ја заштитиле вашата сигурност и сигурноста на Вашите податоци. Меѓутоа, и покрај сите заштитни мерки, не можеме да гарантираме дека со стопроцентна сигурност некој нема да може да пристапи, да открие или да промени некоја информација, и покрај сите наши индустриски стандардизирани физички, технички и управувачки заштити. И Вие имате одговорност да се заштитат Вашите податоци. Оваа полиса е во согласност со ЕУ Општи одредби за заштита на податоци EU 2016/679 (Regulation 2016/679 - Protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), како и Закон за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 42/20) и Закон за изменување и дополнување на законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 294/21).

Featured stores

More stores
coming soon

© 2023 badiala.mk